Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ta­lo­yh­tiö laittoi la­taus­val­miu­det ker­ral­la kuntoon – tällä hin­nal­la osak­kaat voivat ”tan­ka­ta” sähkö- ja hyb­ri­di­au­tot au­to­pai­koil­laan maan­alai­ses­sa py­sä­köin­ti­hal­lis­sa

Asennuskulujen lisäksi lataajien pitää maksaa pientä lisähintaa sähköstä. – Senkin jälkeen tämä lataustapa on edullinen, taloyhtiön puheenjohtaja sanoo.

1950-luvun puolivälissä rakennetun taloyhtiön parkkihalli on ajan tavan mukaan matala ja varsin ahdas. Autopaikkoja on 28, ja latausvalmius toteutettiin kerralla kaikille, Joni Möttönen (vas.) ja Antti Rinne kertovat.
1950-luvun puolivälissä rakennetun taloyhtiön parkkihalli on ajan tavan mukaan matala ja varsin ahdas. Autopaikkoja on 28, ja latausvalmius toteutettiin kerralla kaikille, Joni Möttönen (vas.) ja Antti Rinne kertovat.
Kuva: Kari Pitkänen

Sähkö- ja hybridiautojen lataus puhuttaa juuri nyt taloyhtiöissä ympäri maan. Nopeimmat ovat jo ehtineet hoitaa asian kuntoon.

Näin on tehty esimerkiksi Turun keskustassa sijaitsevassa Asunto-osakeyhtiö Yliopistonkatu 12 B:ssä. Yhtiön parkkihallissa on vastikään saatu käyttöön latausvalmiudet sähköisille menopeleille.