Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Syksyn palk­ka­neu­vot­te­luis­ta odo­te­taan jälleen vai­kei­ta – Teol­li­suu­den mah­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­jal­ta tiukka linjaus

Teollisuusliitto sanoo neuvottelevansa yrityskohtaisista sopimuksista vasta, kun laaja sopimus uuden työnantajayhdistyksen kanssa on syntynyt.

Työehtosopimusneuvotteluja on tavattu etukäteen kuvailla poikkeuksetta vaikeiksi. Työnantajapuoli korostaa maltillisen palkkaratkaisun merkitystä kilpailukyvylle ja työntekijät kysyvät, eikö koskaan ole sopiva aika palkankorotuksille. Tulevan syksyn neuvotteluihin tuo jännitettä metsäteollisuuden ja teknologia-alan halu viedä työehdoista sopiminen yritystasolle liittoratkaisujen sijaan.

Metsäteollisuus ry ilmoitti viime syksynä irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta. Sopimuksista vastaavat jatkossa yritykset itse. Teknologiateollisuus ry kertoi osittaisesta luopumisesta keväällä. Yhdistys ei jatkossa neuvottele valtakunnallisista työehtosopimuksista, vaan neuvotteluosapuolena on uusi yhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat. Ne työnantajat, jotka eivät liity uuteen yhdistykseen, neuvottelevat työehdoista yrityskohtaisesti tai soveltavat alalle mahdollisesti syntyvää yleissitovaa sopimusta.