Suuri osa kau­pun­gin­val­tuu­te­tuis­ta haluaa lisää rahaa yk­si­tyis­tei­den hoitoon Ro­va­nie­mel­lä

Uuden Rovaniemen kyselyyn vastasi 35 kaupunginvaltuutettua. Heistä 24 haluaa, että kaupunki ottaa suunniteltua suuremman vastuun yksityisteiden kunnosta.

-
Kuva: Pekka Aho

Ainakin lähes puolet Rovaniemen kaupunginvaltuutetuista haluaa, että kaupunki vastaa yksityisteiden kunnossapidosta suuremmalla panoksella kuin nyt on päätetty.

Tämä selviää Uuden Rovaniemen kyselystä, johon vastasi 35 valtuutettua. Heistä 24 haluaa, että Rovaniemi joko ottaa yksityistiet kaupungin kunnossapidon piiriin tai kasvattaa yksityisteiden avustamiseen tarkoitettua määrärahaa.

Tätä mieltä ovat muun muassa monet keskustan valtuutetut. Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Susanna Junttila sanookin, että yksityisteiden määrärahoista varmasti väännetään kättä ensi vuoden talousarviosta päätettäessä.

– Tämä vuosi mennään vielä entisten käytäntöjen mukaan, mutta ensi vuonna tarvitaan lisää rahaa, koska sitä täytyy jakaa entistä useammalle. Rovaniemen pitää mahdollistaa maalla asuminen ja taata kylien asukkaille yhdenvertaiset palvelut, Junttila sanoo.

Se, kuinka paljon rahaa tarvitaan lisää, selviää Junttilan mukaan loppuvuodesta, kun lain vaatimat tiekunnat on perustettu.

Käytännöt yhtenäistettävä, kun laki muuttui

Yksityisteiden kunnossapidosta syntyi Rovaniemellä kiistaa sen jälkeen, kun yksityisteitä koskeva laki muuttui vuoden 2019 alussa. Lain mukaan kunta voi nyt avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joita varten on perustettu tiekunta.

Rovaniemi ei ole aiemmin vaatinut tiekuntien perustamista, joten tiekuntia on ollut täällä vain vähän. Rovaniemen käytännöt yksityisteiden suhteen ovat muutenkin olleet sekavia. Joitakin yksityisteitä kaupunki on tukenut avustuksin, kun taas joitakin muita teitä kaupunki on itse hoitanut ympärivuotisesti. Käytännöt ovat peräisin ajalta, jolloin Rovaniemi oli jakautunut kaupunkiin ja maalaiskuntaan.

Lakimuutoksen takia Rovaniemen on yhtenäistettävä käytäntönsä ja päätettävä, miten ja millä perusteilla tiekuntia jatkossa tuetaan. Päätöksentekoa on lykätty tämän vuoden loppuun, sillä tiekuntien perustaminen on ollut ennakoitua hitaampaa.

Menoja ei voi lisätä, avustusmallista tasapuolinen

Kaupungin tämän vuoden talousarviossa yksityisteiden kunnossapitoon on varattu 520 000 euron määräraha. Uusi Rovaniemi kysyi valtuutetuilta, onko määräraha riittävä vai pitäisikö sitä lisätä tai ottaa yksityistiet kokonaan kaupungin kunnossapidon piiriin.

Kaupunginvaltuuston 51 jäsenestä 35 vastasi kyselyyn. Vastaajista 11 pitää määrärahaa riittävänä, mutta korostaa, että tiekuntien avustusmallista pitää pyrkiä rakentamaan mahdollisimman tasapuolinen.

– Kaupunkilaisia on kohdeltava tasapuolisesti, mutta on myös selvää, että taloudellisesti vaikeina aikoina on harkittava tarkoin, mihin julkisia varoja käytetään, koska lisärahoitusta vaativia kohteita riittää, perustelee SDP:n Mikkel Näkkäläjärvi.

Näkkäläjärven lisäksi määrärahaa pitävät riittävänä kokoomuksen Petri Keihäskoski, Mika Kansanniva, Päivi Alaoja, Sanna Luoma ja Juhani Juuruspolvi, keskustan Hilpi Ahola ja Matti Pöykkö, vihreiden Miikka Keränen ja Anna Suomalainen sekä perussuomalaisten Kalervo Björkbacka.

Päivi Alaoja sanoo, että kaupungin tulisi avustaa vain sellaisia järjestäytyneitä yksityisteitä, joiden varressa on vakituista asumista. Täyden kunnossapidon teitä olisivat jatkossakin ne tiet, joiden varrella on merkittävä määrä vakituisia asuntoja.

– Niille järjestäytyneille yksityisteille, jotka eivät saisi täyttä kunnossapitoa, kaupunki myöntäisi avustusta tasa-arvoisin ja julkisin perustein.

– Tiet on hoidettava, ja priorisoimalla menoja varat kyllä löytyvät, sanoo Kalervo Björkbacka.

Yksityistiet kaupungin kunnossapidon piiriin

Muut kyselyyn vastanneet panostaisivat yksityisteiden kunnossapitoon jatkossa enemmän. Vastaajista 11 ottaisi yksityistiet kaupungin kunnossapidon piiriin, jolloin kaupunki huolehtisi niistä samalla tavalla kuin asemakaava-alueen teistä eikä erillisiä avustuksia tarvittaisi.

– Tämä olisi konkreettinen päätös sen eteen, että käsite Kylien Rovaniemi vastaisi todellisuutta, sanoo kristillisdemokraattien Raimo Miettunen.

Miettusen lisäksi tätä vaihtoehtoa kyselyssä kannattivat Riitta-Maija Hokkanen (kd.), keskustan Anitta Ylitörmänen, Heikki Luiro, Mari Jolanki, Maarit Simoska, Päivi Alanne-Kunnari sekä vasemmiston Vesa Puuronen  ja Jaakko Portti sekä Jouko Lampela (ps.) ja Sisko Koskiniemi (sd.).

Kunnossapito tai rahallinen avustus

Viisi vastaajaa lisäisi yksityisteiden avustuksia niin, että teiden kunnossapito hoituu avustusten turvin.

– Yksityisteiden varsilla pysyvästi asuvat kuntalaiset maksavat veroja samoin perustein kuin muut, joten heidän on saatava yhdenvertaiset palvelut, perustelee SDP:n Terhi Heikkilä.

Avustusten lisäämisen kannalla ovat myös SDP:n Maria-Riitta Mällinen ja Harri Rapo, keskustan Hannu Ovaskainen ja vasemmistoliiton Aatos Nätynki.

Kahdeksan vastaajaa rakentaisi yhdistelmän, jossa osa yksityisteistä tulisi kaupungin kunnossapidon piiriin ja osaa tuettaisiin avustuksin. Tätä ehdottavat keskustan Liisa Ansala, Kaisu Huhtalo, Pertti Lakkala, Sakke Rantala, Sanna Karhu, Susanna Junttila ja Riku Tapio sekä vasemmistoliiton Tiina Outila.

– Yksityistien tiekunta voisi valita kunnossapidon tai rahallisen avustuksen. Tiekunnilla ei olisi erillistä omavastuuta, sillä maksettu kiinteistövero toimii omavastuuna. Jos kustannukset nousevat hyvin korkeiksi, kunnossapidon palvelutasoa voidaan jatkossa tarkistaa, sanoo Sakke Rantala.

Tausta

Yksityistiet Rovaniemellä

Yksityistiet ovat teitä, jotka sijaitsevat asemakaava-alueen ulkopuolella ja jotka eivät ole valtion maanteitä.

Rovaniemellä ykistyisteiden varrella asuu noin 10 000 ihmistä.

Osaa yksityisteistä kaupunki on pitänyt kunnossa. Näiden teiden yhteispituus on noin 330 kilometriä.

Osalle yksityisteistä kaupunki on jakanut avustusta. Näiden teiden yhteispituus on noin 190 kilometriä.

Lain mukaan kaupunki voi jatkossa avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joita varten on perustettu tiekunta.

Kaupunki päättää yksityisteiden hoidon ja avustusten periaatteista tämän vuoden lopulla.