Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suu­hy­gie­nis­tin työ säästää ve­ro­va­ro­ja

Suuhygienisteille on siirretty viime vuosina paljon hammaslääkärin aiemmin tekemiä toimenpiteitä. Suuhygienistin työn vaativuus on jatkuvasti kasvanut, mutta työstä saatu palkka ei ole noussut samassa tahdissa.

Peruspalkan lisäksi suun terveydenhuollossa kannustimena voidaan käyttää toimenpidepalkkioita. Niihin liittyvät käytännöt ovat kirjavia. Palkkioita maksetaan sattumanvaraisesti ja samasta toimenpiteestä maksetaan eri kunnissa eri palkkio. Suuressa osassa Suomea suuhygienisteille ei makseta kannustinpalkkioita lainkaan.