pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Pääkirjoitus
Tilaajille

Suomen po­liit­tis­ta pää­tök­sen­te­koa vaivaa kroo­ni­nen ly­hyt­nä­köi­syys

Ongelmat ovat olleet tiedossa jo kymmenen vuotta, kuten myös ratkaisut ongelmiin. Silti ne odottavat yhä ratkaisijaa. Missä vika? Tätä kysytään taas, kun valtiovarainministeriö julkaisi raportin Suomen talouskasvun tulevaisuuden edellytyksistä.

Raportti ei tarjoa mitään uutta, vaan samaa tuskaa, mitä kaikki raportit 2008 lähtien. Suomi on ollut talouspulassa 10 vuotta ja on pulassa myös seuraavat 10 vuotta, elleivät poliitikot ryhdy toimiin, joita heiltä on odotettu 10 vuotta.