Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Suo­ma­lai­set eivät halua maahan "uu­ti­se­rä­mai­ta", ilmenee ky­se­lys­tä

Kyselyn perusteella journalismi nähdään Suomessa demokratian kannalta tärkeänä.

Valtaosa suomalaisista pitää tärkeänä, ettei maahan pääsisi syntymään alueita, joilla ei ole ainuttakaan paikallista uutismediaa.

Asia ilmenee kyselytutkimuksesta, jossa lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä piti tärkeänä, ettei tällaisia niin sanottuja uutiserämaita syntyisi Suomeen.

Perjantaina julkaistussa tutkimuksessa kysyttiin suomalaisten mielipiteitä demokratiasta, sananvapaudesta ja vapaan median merkityksestä. Tutkimuksen tilasi Uutismedian liitto, joka on yksityisten uutismedioiden toimialajärjestö. Liitto edustaa muun muassa sanomalehtien julkaisijoita.

Kyselyssä useampi kuin yhdeksän vastaajaa kymmenestä piti journalismia tärkeänä demokratialle. Erittäin tärkeäksi journalismin arvioi lähes neljä viidesosaa vastaajista.

Niin ikään yli yhdeksän vastaajaa kymmenestä arvioi journalistisen median tärkeäksi "tiedon huoltovarmuudelle" eli luotettavan tiedon saatavuudelle Suomessa.

– Suomalaiset arvostavat vapautta, itsenäisyyttä ja turvallisuutta sekä ymmärtävät journalismin tuottaman luotettavan tiedon elintärkeyden demokratialle, kommentoi tuloksia liittojohtaja Jukka Holmberg Uutismedian liiton tiedotteessa.

Moni kokee demokratian uhatuksi

Tutkimuksessa kysyttiin myös vapaan demokraattisen yhteiskunnan asemasta Suomessa. Vastaukset jakautuivat liki tasan.

Hieman yli puolet vastaajista ei kokenut demokratiaa Suomessa uhatuksi, kun taas kaksi viidesosaa sanoi demokratian olevan uhattuna.

Uhkakuvina mainittiin muun muassa Venäjä, sota, valeuutiset, sananvapauden kaventuminen, ääriaatteet ja -liikkeet, populismi, perussuomalaiset sekä nykyinen hallitus.

Kirkas enemmistö vastaajista eli 97 prosenttia piti demokratian säilymistä tärkeänä. Demokratian kerrottiin merkitsevän esimerkiksi vapautta, itsenäisyyttä, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, kansanvaltaa, vapaita vaaleja ja sananvapautta.

Uutismedian liiton kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Iro Research, ja siihen vastasi elokuussa tuhat suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.