Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Su­ku­puo­li­erot näkyvät va­ka­vis­sa tur­mis­sa – Miehet ai­heut­ta­vat 80 pro­sent­tia kuo­le­maan joh­ta­vis­ta lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta

Hormonit, geenit, fyysinen rakenne, kokemus vai mikä? Miesten ja naisten eroille autoilijoina on etsitty selitystä yli sata vuotta.
Hormonit, geenit, fyysinen rakenne, kokemus vai mikä? Miesten ja naisten eroille autoilijoina on etsitty selitystä yli sata vuotta.
Kuva: Nina Mönkkönen

Miesten ja naisten keskinäiset erot autoilijoina ja kuljettajina paljastuvat varmimmin kotimaisissa onnettomuustilastoissa. Ihan pienistä eroista ei tällöin olekaan kysymys.

Vuonna 2018 kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa mies oli yhteenajon aiheuttaja 80 prosentissa ja yksittäisonnettomuuksien aiheuttaja 91 prosentissa kaikista tapauksista.

Vuosien 2013–2017 rattijuoppojen moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa aiheuttajana oli mies 93 prosentissa tapauksista (206 kpl) ja nainen 7 prosentissa tapauksista (16).

Miehet aiheuttivat suunnilleen kolme neljästä liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista vuonna 2018.

Osa kolaritilastojen eroista johtuu siitä, että miehet yksinkertaisesti ajavat enemmän. Se ei kuitenkaan selitä kaikkea.

Maailmanlaajuisesti miehiä kuolee kolareissa kolme kertaa naisia enemmän. Suomessa tunnetaan erityisen hyvin nuorimpien mieskuljettajien (18–24 vuotta) kohonnut kolaririski.

Kolaritilastoissa näkyvät miesten halu riskinottoon: ylinopeus, alkoholi ja /tai huumeet sekä piittaamattomuus. Naisille sattuu normaalia enemmän onnettomuuksia, joissa ajoneuvon hallinta on menetetty liukkaalla kelillä tai muuten huonoissa ja haastavissa olosuhteissa.

Tuoreeseen Nesteen kyselytutkimukseen vastanneista naisista joka neljäs ilmoittaa, ettei omista autoa. Miehistä näin sanoo joka kahdeksas. Naiset myöntävät jännittävänsä autoilua neljä kertaa miehiä useammin.