Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mikä pu­hut­taa Lapin ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla? Kuun­te­le ter­vei­set Sal­las­ta, Muo­nios­ta ja Uts­joel­ta sekä viime hetken tun­nel­mat

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veit­si­luo­don teh­taan­sa: 600 työ­paik­kaa häviää, teh­tail­le jää väkeä vain kou­ral­li­nen

-

Metsäyhtiö Stora Enso aikoo sulkea Kemissä sijaitsevan Veitsiluodon tehtaansa. Työpaikka lähtisi yli 600 ihmiseltä, jos suunnitelma toteutuu.

Veitsiluodon tehtaalla valmistetaan sekä sellua, sahatavaraa että paperia. Vuonna 1922 perustettu tehdas on yksi Suomen suurimmista paperi- ja kartonkitehtaista.

Stora Enson Veitsiluodon tehdas Kemissä.
Stora Enson Veitsiluodon tehdas Kemissä.
Kuva: Miila Kankaanranta

Stora Enso aikoo lisäksi lopettaa sellun ja paperin tuotannon pysyvästi Kvarnsvedenin tehtailla. Yhtiö on ilmottanut henkilöstölle aloittavansa yt-neuvottelut Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön kanssa.

Suunnitellut sulkemiset toteutettaisiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja ne vaikuttaisivat suoraan 670 henkilöön Suomessa ja 440 henkilöön Ruotsissa.

Yhtiön mukaan paperin kysyntä Euroopassa on laskenut yli vuosikymmenen ajan. Yhtiön mukaan tätä kehitystä on edelleen kiihdyttänyt koronaviruspandemia, joka on johtanut muutoksiin kuluttajien käyttäytymisessä.  Tämän seurauksena Euroopan paperimarkkinoilla on huomattava ylikapasiteetti, mikä on johtanut historiallisen alhaisiin hintoihin ja haastanut monien paperitehtaiden kustannuskilpailukyvyn.

–Sekä Kvarnsvedenin että Veitsiluodon tehtaat ovat tappiollisia, eikä niiden kannattavuuden uskota saavuttavan tyydyttävää tasoa tulevaisuudessakaan, yhtiö toteaa tiedotteessaan.

–Tämä on raskas uutinen Stora Ensolle ja kollegoillemme Veitsiluodossa ja Kvarnsvedenissa, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

–Työntekijämme tehtailla ovat erittäin päteviä ja ovat tehneet kaikkensa erittäin vaikeissa olosuhteissa. Koko paperiliiketoimintamme kilpailukyvyn parantamiseksi meidän on mukauduttava markkinaolosuhteisiin, mikä valitettavasti tarkoittaa kannattamattomien tehtaiden sulkemista.

Breskysn mukaan yhtiö keskittyy nyt pakkauksiin, rakentamisen ratkaisuihin ja biomateriaalien innovaatioihin.

Yt-neuvottelut ensin läpi

Yhtiö on Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horstin mukaan tutkinut  useita vaihtoehtoja Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin tehtaiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

–Mikään näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi tehtaiden kustannuskilpailukykyisen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Samaan aikaan yhtiö toteaa, ettei se tee mitään päätöksiä suunnitelluista sulkemisista tai henkilöstövaikutuksista, ennen kuin paikalliset yt-neuvottelut on saatu päätökseen.

– Mikäli tehtaat päätetään sulkea, teemme tiivistä yhteistyötä yhdessä Stora Enson muiden toimipaikkojen, Kemin ja Borlängen kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa tukeaksemme työntekijöiden uudelleen työllistämistä ja kouluttamista sekä käymme keskusteluja myös vaihtoehtoisten käyttötapojen löytämiseksi tehdasalueille, Kati ter Horst toteaa.

Veitsiluodon tehtaille jäisi väkeä kourallinen

Veitsiluodon saha jatkaisi toimintaansa Wood Products -divisioonassa.

Veitsiluodon tehtaille jäisi väkeä näillä näkyminen töihin kourallinen.

– Viisikymmentä ihmistä jäisi sahalle töihin ja lisäksi toiset viisikymmentä ihmistä Stora Enson palveluyksiköihin, kertoo viestintäjohtaja Satu Härkönen.

Puun hankinta jatkuu entisellään

Puunhankinnan Pohjois-Suomessa ja Keski-Ruotsissa on tarkoitus jatkua kuten ennenkin, sillä alueet ovat edelleen tärkeitä puuraaka-aineen lähteitä yhtiölle.

Lue lisää: Uu­ti­sa­na­lyy­si: Koronan ku­rit­ta­ma Veit­si­luo­don tehdas on jäänyt bio­tuo­teh­taan varjoon – Miten sen käy?

Tehtaat

Veitsiluodon tehdas

Kemin Veitsiluodon tehtaan kolmen paperikoneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia.

Kaksi paperikoneista tuottaa päällystämätöntä hienopaperia (WFU) toimistokäyttöön, ja yksi paperikone päällystettyjä laatuja pääasiassa aikakauslehtiin mutta myös pakkaussovelluksiin.

Tehdasalueella on myös sellutehdas (360 000 t/a), hiomo, arkittamo ja saha. Suunniteltu tehtaan sulkeminen vaikuttaisi 670 henkilöön, joista 530 työskentelee Paper-divisioonassa ja 140 kunnossapitoyhtiö Eforassa.

Veitsiluodon saha jatkaisi toimintaansa Wood Products -divisioonassa. Saha työllistää noin 50 henkilöä. Stora Enso pyrkii myymään osuutensa (50%) satamaoperaattori Kemi Shipping Oy:stä.

Kvarnsvedenin tehdas

Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsin Borlängessä on kaksi paperikonetta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 565 000 tonnia päällystämättömiä aikakauslehtipapereita (SC) ja parannettua sanomalehtipaperia, joita käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä, sanomalehdissä, luetteloissa, liitteissä ja vähittäiskaupan mainonnassa.

Tehtaalla on myös integroitu havupuun termomekaanisen massan (TMP) tehdas, jonka vuotuinen kapasiteetti on 900 000 tonnia. Suunniteltu sulkeminen vaikuttaisi enintään 440 henkilöön.

Mitä jäisi?

Stora Enso valmistaisi jatkossakin päällystämättömiä (WFU) toimistopapereita Nymöllan tehtaalla Ruotsissa, päällystämättömiä aikakauslehtipapereita (SC) Langerbruggen tehtaalla Belgiassa ja Maxaun tehtaalla Saksassa, konepäällystettyjä (MFC) papereita sekä päällystettyjä ja päällystämättömiä kirjapapereita Anjalan tehtaalla Suomessa, normaalia sanomalehtipaperia Langerbruggen tehtaalla Belgiassa sekä Hylten tehtaalla Ruotsissa, sekä parannettua sanomalehtipaperia ja erikoissanomalehtipaperia Anjalan tehtaalla Suomessa ja Sachsenin tehtaalla Saksassa.

Taloudelliset vaikutukset

Paperintuotantokapasiteetti laskisi 35 prosenttia

Suunnitellut tehtaiden sulkemiset vähentäisivät Stora Enson paperintuotantokapasiteettia 35 prosenttia noin 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa.

Stora Enson paperiliiketoiminnan liikevaihto laskisi noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Konsernin operatiiviseen EBITDAan odotetaan noin 35 miljoonan euron vuotuista parannusta.

Suunniteltujen sulkemisten jälkeen Paper-divisioonan osuus konsernin liikevaihdosta olisi hieman yli 10 prosenttia.

Stora Enso on kirjannut Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaisiin liittyvät 127 miljoonan euron kassavaikutuksettomat arvonalentumiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Vuoden 2021 toisen neljänneksen tulokseen yhtiö kirjaa 104 miljoonan euron kulun, jonka kassavaikutus on 96 miljoonaa euroa, vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Erä liittyy mahdollisiin irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelykuluihin näillä kahdella tehtaalla.