pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Mielipidekirjoitus

Sote tulee ja kunnat ovat mur­rok­ses­sa

Kunnissa tapahtuu hetken päästä historiallisen suuri muutos. Sosiaali- ja terveystoimen uudistus toteutuu vuoden 2023 alussa. Tulossa olevan muutoksen valmistelu on jo kiivaasti käynnissä. Maakunnan viranhaltijoista koostuva väliaikainen toimielin vastaa valmistelusta siihen asti, kunnes vaaleilla valittava aluevaltuusto aloittaa työnsä ensi maaliskuussa.

Työsarka on suuri ja muutos tulee olemaan valtava. Yli puolet kuntien toiminnasta, henkilöstöstä ja rahoista siirtyy maakunnan laajuisen hyvinvointialueen toiminnaksi. Ennustan, että muutoksen myötä tulee toisessa aallossa käynnistymään jälleen keskustelu kuntien määrästä.

Lapissa kuntien rooli on erittäin keskeinen. Kunta on kehityksen moottori ja merkittävin toimija alueen elinvoimatyössä. Tämä korostuu varsinkin pienissä maaseutukunnissa. Tornionlaakson seutukunnan kunnat Ylitornio ja Pello ovat siitä hyviä esimerkkejä. Jos ei sitä ”lähikuntaa” ole, niin nopeasti menee muutakin elinvoimaa ja aktiviteettia. Hyviä esimerkkejä ovat tehokas elinkeinopolitiikka ja kulttuurityö.

Tuleva tilanne kannattaa nähdä isona mahdollisuutena. Kunnat pääsevät keskittymään entistä enemmän sivistystoimeen ja elinkeinopolitiikkaan. Ensi töikseen ei kannata alkaa suunnittelemaan kuntarakenteen muuttamista.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen uudistus kolkuttaa jo ovella. Uudistuksen tärkein tavoite on turvata ja jopa parantaa palveluja, varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saanti ja hillitä kustannusten kasvua. Tavoitteet ovat kovia. Hyvin toimivat palvelut eivät ole itsestäänselvyys. Ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamisessa on jo nyt isoja huolenaiheita.

Onnistuminen tehtävässä ei ole mahdoton. Lapin hyvinvointialueen tulevilta päättäjiltä vaaditaan ennakkoluulotonta yhteen hiileen puhaltamista ja sitoutumista. Päättäjiksi tarvitaan yhteistyökykyisiä, positiivisesti ajattelevia ja eteenpäin katsovia päättäjiä. Sen tämä hieno maakunta ansaitsee.

Tapani Melaluoto
Lapin hyvinvointialueen tulevilta päättäjiltä vaaditaan ennakkoluulotonta yhteen hiileen puhaltamista ja sitoutumista.