Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

So­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta nos­tai­si ko­ronapas­sin ala­ikä­ra­jan 16 vuoteen – "12 vuoden ikäraja tar­koit­tai­si mer­kit­tä­viä esteitä lasten oi­keuk­sil­le"

Helsinki

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on ehdottanut koronapassin alaikärajan nostamista 16 vuoteen. Hallitus esitti sen edellyttämistä 12 vuodesta ylöspäin.

Valiokunta arvioi, että jos passia edellytettäisiin kaikilta yli 12-vuotiailta, se voisi tarkoittaa merkittäviä esteitä lasten oikeudelle osallistua esimerkiksi ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan.

Koronapassin tarkoitus on olla vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille. Rajoitusten kohteena olevat yritykset ja muut toimijat voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassia.

Valiokunta sai valmiiksi mietintönsä tänään.