Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö teki uuden esi­tyk­sen Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­ta

Hankintojen kokonaisarvo on enintään 100 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Huoltovarmuuskeskusta tekemään hankinnan, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön tarkoitettuja suojavarusteita.

Hankinnalla on tarkoitus parantaa huoltovarmuutta ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän omia hankintoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita varmistamaan, että niillä on riittävästi suojavarusteita ja tarvittaessa tekemään lisähankintoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää hankittavaksi muun muassa 100 miljoonaa kappaletta kirurgisia maskeja. Tilaukseen kuuluu myös FFP3-hengityssuojaimia, suojavisiireitä, suojatakkeja, suojaessuja ja suojakäsineitä.

Hankintojen kokonaisarvo on arviolta korkeintaan 100 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityiset yritykset vastaavat itse suojavarusteita koskevista hankinnoistaan. Palvelujärjestelmän omia ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen ostoilla.