Junaliikenne: Poh­joi­sen kau­ko­ju­nat rajusti myö­häs­sä – ra­ta­töi­den vii­väs­ty­mi­nen hei­jas­tuu koko maan ju­na­lii­ken­tee­seen

Naton huippukokous: Suomen, Ruotsin ja Turkin joh­ta­jat ta­paa­vat tiis­tai­na

Kolumni: Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si

Tilaajille

Soklin kai­vos­pii­ril­lä aloi­tet­tiin van­ho­jen ra­ken­nus­ten pur­ku­työt – Osa ra­ken­nuk­sis­ta kun­nos­te­taan hyö­ty­käyt­töön

Rikastamon kaapelihyllyjen purkua.
Rikastamon kaapelihyllyjen purkua.
Kuva: Sokli Oy

Suomen Malmijalostus on tällä viikolla aloittanut Soklin kaivospiirillä Savukoskella vanhojen rakennusten purkutyöt.

Rakennuksia puretaan päätukikohdan ja koerikastamon alueilta. Lisäksi koerikastamon ja murskaamon sisätiloista tyhjennetään vanhaa laitteistoa ja poistetaan sähkövedot sekä  putkistot. Osa rakennuksista kunnostetaan hyötykäyttöön.