Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Tor­nion­joen Kuk­ko­lan­kos­kel­la

Tilaajille

So­dan­ky­län kunta toivoo Sakatin kai­vos­hank­keel­ta konk­re­tiaa vielä muun muassa vai­ku­tuk­siin lii­ken­tee­seen ja mat­kai­luun

Kunnan mukaan vaihtoehdolla yksi on vähiten kielteisiä vaikutuksia. Yhdystien se sijoittaisi etelään ja purkuputken Kelukosken padon yläpuolelle.

Sodankylän kunta esittää, että Sakatin kaivoshankkeen suunnittelussa kiinnitettäisiin huomiota muun muassa liikenneturvallisuuden parantamiseen. Sodankylän kunnanhallitus käsitteli lausuntoa Sakatin kaivoshankkeen yva-selostukseen maanantaina.

Kunnan mukaan kaivoshankkeen liikenteen turvallisuutta parantavat toimenpiteet ovat  yva-selostuksessa liian suppeat. Sodankylän kunta haluaa enemmän tietoa siitä millaisia muutostoimenpiteitä Valtatie 5:lle olisi tehtävä Sakatin kaivoskuljetuksia varten. Kunta toivoo tarkennuksia myös kaivoshankkeen vaikutuksista Valtatie 4:n liikenneturvallisuuteen ja turvallisuutta lisääviin toimenpide-ehdotuksiin, ja esittää ohituskaistojen lisäämistä nelostielle Sodankylän ja Rovaniemen välille.