kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

So­dan­ky­läl­le ra­hoi­tus­ta ikä­ih­mis­ten asu­mis­muo­to­ja ke­hit­tä­väl­le hank­keel­le

Sodankylän kunnassa käynnistetään hanke ikäihmisten hyvinvointia ja niitä tukevien asumismuotojen edistämiseksi.
Sodankylän kunnassa käynnistetään hanke ikäihmisten hyvinvointia ja niitä tukevien asumismuotojen edistämiseksi.
Kuva: Liisa Kuittinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Sodankylän kunnalle lähes 80 000 euron avustuksen ikäihmisten hyvinvointia ja sitä tukevia asumismuotoja edistävälle hankkeelle.

Sodankylän tiedotteen mukaan tavoitteena on keventää ikäihmisten palveluasumisen rakennetta, sekä edistää ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuuden tunnetta yhteisöllisillä, eri elämäntilanteisiin muuntuvilla, esteettömillä ja palvelujen läheisyydessä olevilla asumisen ratkaisuilla.