Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Skáb­ma­go­vat-fes­tivá­la Guovs­sa­has­teáh­ter lea gárvvis – geahča video

Skábmagovat álgoálbmogiid ealligovvafestivála lágiduvvo jo guoktelogát geardde Anáris. Okta festivála dovdoseamos áššiin, muohtagis huksejuvvon Guovssahasteáhter, lea gárvvis. Festivála rahpandoalut lágiduvvot duorastaga 25.1. Guovssahasteáhteris.

Teáhtera arkiteakta, anárlaš Kauko Ljetoff , rábmo dán jagaš muohtadili:

–Lea gal leamašan hui buorre muohta teáhtera huksemii. Oalle buhtis muohta ja doarvái olu maiddai. Buot buoremus dilli lea dalle go lea vahkku siste muohttán ja lea moaddelot gráđa buolaš, muhto ii dát dán jagašge leat fuones. Njuolgga meahcis goivojuvvon muohtagis ii sáhte hukset, muohttaga galgá orrut vehá áigge. Dál de lei buorre čoakkádus ja buorre hukset, muitala Ljetoff.

Muohtateáhtera huksen lea stuorra bargu ja dán jagi veahkkin Ljetoffis ledje sámi oahpahusguovddáža luondduofelašstudeanttaid joavku.

–Lei hui fiinna joavku huksemin teáhtera, nugo lea gal leamašan máŋgii ovdalge. Ii leat leamašan dárbu váidalit huksenveahkeheddjiin, giitala Ljetoff.

Son lea leamašan measta juohke Skábmagovain huksemin muohtateáhtera. Moaddelot jagis lea maid teáhterhuksen rievdan:

–Vuosttas muohtateáhtera huksemii mii geavaheimmet guokte ja bealle vahkku, dán háve gearggaimet njealji beaivvis, go lei mašiidna veahkkin. Dát lea suohtas hommá, dás olmmoš dovdá iežan fas vehá dego mánnán, čaibmá Ljetoff.

Skábmagovaid buvttadeaddji, Aleksi Ahlakorpi , sávvá buresboahtima Guovssahasteáhterii:

–Duorastaga rahpandoaluid lassin maid bearjadaga ja lávvardaga dohko gánneha boahtit návddašit ja geahččat Guovssahasteáhterii. Bearjadaga čájáhus, Eamiálbmogat ijas , sisttisdoallá oanehisfilmmaid earet eará Kanadas ja Austrálias. Lávvardaga Sápmelaččat ijas -čájáhusas fas leat Sámi musihkkavideot ja hui fiinna timelapse -filbma, muitala Ahlakorpi.

Geahča makkár Guovssahasteáhter lea áimmus govvidettiin. Video lea govven Sámi oahpahusguovddáža mediaoahpaheaddji Erkki Feodoroff .

Skábmagovaid lágida Sámedáidaga doarjjasearvvi rs. ovttas Saamelaismusea Siiddain, kulturguovddáš Sajosiin, Ealligovvaguovddaš Skábmain, Sámi Oahpahusguovddážiin, YLE Sápmin ja International Sámi Film -instituhtain.

Tästä on kyse

Revontuliteatteri on valmis

20. kertaa järjestettävän Skábmagovat -alkuperäiskansojen elokuvafestivaaleilla elokuvia katsotaan tunnelmallisessa Revontuliteatterissa, lumesta rakennetussa lumiteatterissa, jossa taivas on kattona. Lisäksi elokuvia voi katsoa Sajoksen ja Siidan auditorioissa.

Skábmagovat järjestetään 25.-28.1.2018 Inarissa ja teemana on Pohjois-Amerikka. Skábmagovat-alkuperäiskansojen elokuvafestivaalit tuo esille saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen elokuva- ja tv-tuotantoa.