kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Simon kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Met­sä­hal­li­tuk­sen kaa­voi­tus­aloit­teen Simon Lyy­pä­kin tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta

-
Kuva: Jussi Saarela

Simon kunnanhallitus hyväksyi Simon Lyypäkin tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen osayleiskaavan laatimisesta.

Kaavoitusaloite hyväksyttiin äänin 5–2. Vastaan äänestivät Tuomo Böök (ps.) ja Tuomo Leinonen (kesk.).