pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Simo päätti viimein suo­ja-aluees­ta

Simon kunnanhallitus on päättänyt asettaa kaikille suunnitteilla oleville tuulivoimaloille kahden kilometrin suoja-alueen. Eli tuulivoimaloita ei tule rakentaa kahta kilometriä lähemmäksi vakituisia tai loma-asuntoja.

Rajakiiri Oy suunnittelee Simossa olevan Viantien kylän läheisyyteen tuulivoimapuistoa (Seipimäki-Tikkala). Hankkeen kaavaselostuksen mukaisesti alle kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta sijaitsee 50 asuinrakennusta ja 37 loma-asuntoa.