Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

"Sie­ri­lä tarjoaa vas­tuul­lis­ta ve­si­voi­maa"

Villilohi ry:n puheenjohtajan Mika Suutari-Jääskön ja varapuheenjohtajan Kari Kilpimaan mukaan (LK 29.3.) Kemijoki Oy ”haluaa” kutsua Vanttauskosken alapuolista osuutta voimakkaasti muutetuksi vesimuodostelmaksi välttääkseen EU:n vesipuitedirektiivin vaikutukset. Todellisuudessa Kemijoen vesienhoitoalueen suunnitelman ja vesimuodostumien nimeämisen on valmistellut Lapin ely-keskus. Vesipuitedirektiivin mukaisesti yhteiskunnallisesti tärkeän käytön (esimerkiksi vesivoima) muuttamat vesimuodostumat nimetään voimakkaasti muutetuksi.

Sierilän alue on osa keski-Kemijoen vesimuodostumaa, joka on nimetty voimakkaasti muutetuksi. Sellaisessa tavoitetila on ”hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila” eli vesistön ekologista tilaa verrataan saavutettavissa olevaan tilaan. Vesipuitedirektiivi tunnistaa sen, että ihmisen toiminta on merkittävällä tavalla muuttanut vesistöjä, ja että vesivoima on yhteiskunnallisesti tärkeä käyttömuoto. Sierilä ei ole vesipuitedirektiivin vastainen.