Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Si vis pacem pa­ra­bel­lum

Suomen asetarviketuotantoa on vahvistettava. Maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta keskeisen asian varmistamiseksi tarvitaan niin kansallisia kuin myös EU tason päätöksiä ja toimenpiteitä.

Suomen tulee laittaa oma puolustusmateriaalituotanto ajan vaatimaan kuntoon. Puheet eivät riitä. Venäjää ja sitä tukevat kumppanimaat seuraavat tarkkaan puheiden rinnalla länsimaiden käytännön toimia puolustuspolitiikassa. Suomessa on suunnattava puolustustarviketuotantoon investointitukea, jotta tuotantomääriä saadaan kasvatettua vastaamaan turvallisuuspoliittista tilannetta.

Kotimaisen teollisuuden tuotanto ei voi olla vain oman käytön ja varmuusvarastoinnin varassa. Suomen tulee muuttaa puolustusmateriaalin, asetarvikkeiden vientisäädöksiä. Kotimaiselle osaamiselle olisi markkinoita niin toisissa Nato-maissa kuin myös muualla vapaassa maailmassa. Ukrainan aseistamista tulee myös jatkaa.

Venäjän sanktioiden kiertämiselle on laitettava stoppi. Lännen tiedustelutoiminta on tehokasta ja kyvykäs selvittämään kaupankäynnin toimijat ja reitit, vaikka länsimaiset yhtiöt kävisivät kauppaa kolmannen maan kautta Venäjälle. EU:n rooli on ratkaiseva. EU on tukenut Ukrainaa muun muassa Euroopan rauhanrahaston kautta sekä käynnistämällä avustusoperaation kouluttaakseen maan puolustusvoimia. EU:n yhteisiä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan aseistamiseen. Kokoomuksen mielestä EU ja Nato täydentävät toisiaan.

Lännen signaali Venäjälle on nyt liian heikko ja jättää tulkinnanvaraa. Lännen tulee tukea Ukrainaa tosissaan. Venäjän hyökkäyssota tulee pysäyttää, eikä sille saa antaa periksi. Alueluovutukset, myönnytykset ja periksi antaminen antaisivat Venäjälle tilaa, signaalin ja mahdollisuuden valloituspolitiikan jatkumiselle myös tulevina vuosina.

(kok.)