Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Sel­vi­tys: Lapsen oi­keu­det eivät toteudu per­hee­nyh­dis­tä­mis­pää­tök­sis­sä – Vain puolet lap­sis­ta saa per­heen­sä Suomeen

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan perheenyhdistämisiä on evätty perustein, joista ei ole säädetty selvästi lailla. Yksin Suomeen tulleiden, jopa kansainvälistä suojelua saaneiden lasten perus- ja ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa nykyisillä säännöksillä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan lasten oikeuksista Maahanmuuttoviraston perheenyhdistämispäätöksissä.

Vain puolet suojelua saaneista lapsista saa perheensä Suomeen, kertoo tiistaina julkaistu yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys.