Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Tilaajille

Sel­vi­tys: Lapsen oi­keu­det eivät toteudu per­heen­yh­dis­tä­mis­pää­tök­sis­sä – Vain puolet lap­sis­ta saa per­heen­sä Suomeen

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan perheenyhdistämisiä on evätty perustein, joista ei ole säädetty selvästi lailla. Yksin Suomeen tulleiden, jopa kansainvälistä suojelua saaneiden lasten perus- ja ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa nykyisillä säännöksillä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan lasten oikeuksista Maahanmuuttoviraston perheenyhdistämispäätöksissä.

Vain puolet suojelua saaneista lapsista saa perheensä Suomeen, kertoo tiistaina julkaistu yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys.