Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kolumni
Tilaajille

Self helpin sa­tu­maail­ma ei auta köyhää, ja te­ra­pia­kin on kes­ki­luok­kais­ten etu­oi­keus

Edes Suomessa kaikilla ei ole varaa käydä terapiassa, mitä kaikki, joilla on varaa käydä terapiassa, eivät voi uskoa.

Lause on Suuresta Köyhyysromaanista, jota parhaillaan kirjoitan. Kerron keskeneräisestä kirjaprojektistani markkinoinnillisista syistä, myynnin kasvattamiseksi, jotta sitten joskus voisin elää taloudellisesti säällistä elämää ‒ ja käydä terapiassa. Mutta en minä kirjoita, koska tarvitsen rahaa tai terapiaa. Kirjoitan, koska haluan parantaa maailmaa.