Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Sámi kul­tuv­ra geasuha – Siidda gal­le­deadd­jiid logut faskot ola­hu­said fas

Sámemusea ja Badje-Lappi luondduguovddáš Siiddas gallededje diibmá badjel 61 000 čájáhus- ja dáhpáhusguossi, mii lea buot áiggiid čájáhusguosseolahus. Čájáhusgussiid mearri lea sturron 6%.

Geassit Siiddas lea oalle hušša, go doppe fitnet čájáhusguossit čielgasit eanet geassit go dálvit. Čoaska geassige ii váikkuhan galledeaddjiid mearrái.

–Olbmot leat ain beroštuvvan diehtit eanet sápmelaččaid birra, mas duođaštussan olu gallejeaddjit, lohká duđavaš museahoavda Sari Valkonen .

Čájáhusgussiin 59 % olgoriikkain ja 41% leat Suomas. Olgoriikalaččaid mearri lea lassánan maŋimuš jagiid áigge.

Siiddas illudit sakka galledeaddjiid meriin lassáneamis, go Siiddas lea boahtán Davvi-Lappi mearkkašahtti galledanbáiki.

–Buori galledeaddjiid mearrái váikkuhit buorit oktavuođat iešguđege guvlui ja go dáppe fidne buot: mis leat buorit čájáhusat, boradanbáiki, gávppis mátkemuittut ja hivssegat. Ii dárbbaš mannat guhkkelii, čilge Valkonen.

Anára girkosiiddas johtet turisttat eanet ja eanet ja dát oidno maid Siiddas. Musealihtu dutkamušloguid mielde 2017 galledeaddjiid meari mielde Siidda čájáhus- ja dáhpáhusguossit leat buktán Anárii oktiibuot 3,02 miljon euro.

–Dat buktá Anára guvlui buresbirgejumi, lohká Valkonen.

Buot buohkanassii Siiddas uvssaid siskkobeallái lávkejedje diibmá sulai 122 000 guossi, mii lea 4,15% buorádus diimmáža ektui. Lohku rehkenastojuvvojit buot dat olbmot geat guovlladit Siiddas, nu giliolbmot go mátkálaččat.

Siiddas statistihkaid mielde doppe fitne guossit 107 riikkas.

–Siidda dábálamos guossi lea olgoriikalaš, gii leat jođus joavkku mielde, čilge Valkonen.

Muđui Siiddas leat ráhkkaneamen ávvujahkái, mas lohpidit muitalit farggamusat.

–Dál mis orru mannamin bures, mieđiha Valkonen.

Olahusa lassin Siida lea oažžumin stuorra sámi dávvirčoakkáldaga, dálu viiddideami investerenplánaa lea barggu vuolde ja dutkanprošekta váldočájáhusa ođasmahttima várás leat jođus.

Siida lea maid fidnen ruđalaš doarjaga ordnet skábmaáiggi dáhpáhusaide buoret sajiid ja birrasa.

Oažžuge ávvudit.

Tästä on kyse

Saamelaiskulttuuri kiinnostaa

Siidassa tahkotaan kävijäennätyksiä. Huomattava matkailijamäärien kasvu Inarin kirkonkylän katukuvassa näkyy myös Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa. Vuoden 2017 kokonaiskävijä- ja näyttelykävijämäärä ovat ennätyslukemissa, yli 61 000 kävijää.

Museoliiton tekemän tutkimuksen mukaan jokainen museokävijä kuluttaa museovierailunsa yhteydessä museon sijaintialueella keskimäärin 49,40 €. Vuoden 2017 kävijämäärän mukaisesti Siidan näyttely- ja tapahtumavieraat ovat tuoneet Inarille yhteensä 3,02 miljoonaa euroa.