Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Sá­me­dik­ki stivra háliida deaivat sámi álbmoga – Vuost­tas sá­gas­tal­lan­dilá­laš­vuoh­ta Hels­se­gis

Sámedikki stivra johtá ja doallá čoahkkimiid iešguđege báikkis sámeguovllus ja Helssegis. Sámedikki juovlamánu dievasčoahkkin mearrádusa mielde sámedikki stivrračoahkkimat lágiduvvojit vejolašvuođaid mielde Anáris, Gárasavvonis, Ohcejogas, Vuohčus ja Helssegis.

Čoahkkimiid oktavuođas lágiduvvo báikegottis ságastallandilálašvuohta, gos stivra deaivvada guovllu sámiiguin ja muitala čoahkkáigeassun stivraáigodaga doaimmain. Dilálašvuođat leat eahpevirggálut vejolašvuohta ságastallat áigeguovdilis áššiid birra.

Sámediggi lea ovdalge lágidan deaivvademiid ja dál dat vierru ealáskahttojuvvo.

–Ulbmilin lea ahte ságastallandilálašvuođat nannejit sámiid ja Sámedikki gaskasaš gulahallama oktasaš áššiid ovddideami olis. Háliidat deaivat ja gullat olbmuid jurdagiid ja vuordámušaid, lohká Sámedikki ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio .

Vuosttas ságastallandilálašvuohta ordnejuvvo oaivegávpotguovllus vuossárgga dahje mánnodaga hotealla Scandic Simonkenttäs 26.2.2018 diibmu 18-20.

Dán giđa lágiduvvo nubbi ságastallandilálašvuohta Vuohčus, muhto beaivi almmuhuvvo maŋŋá. Dálá plána mielde čakčat dilálašvuođat lágiduvvojit Gárasavvonis ja Ohcejogas.

- Sávan oaivegávpotguovllu sámiid bures boahtin válgaáigodaga vuosttas ságastallandilálašvuhtii, dadjá Sanila-Aikio.

Tästä on kyse

Saamelaiskäräjien hallitus järjestää keskustelutilaisuuksia

Saamelaiskäräjien hallituksen kokouksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan Inarissa, Karesuvannossa, Utsjoella, Vuotsossa ja Helsingissä. Kokousten yhteydessä järjestetään paikkakunnalla keskustelutilaisuus, jossa hallitus tapaa alueen saamelaisia, kertoo yhteenvetona hallituskauden toimista ja luo epävirallisemman mahdollisuuden käydä keskusteluja ajankohtaisista asioista.

Enisimmäinen keskustelutilaisuus pidetään pääkaupunkiseudun saamelaisille Helsingissä hotelli Scandic Simonkentässä maanantaina 26.2.2018 klo 18-20. Kevään toinen tilaisuus pidetään Vuotsossa ja syksyllä pidetään keskustelutilaisuudet Karesuvannossa ja Utsjoella.