Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Sallan re­vo­tu­li­mat­kai­lu­kaa­va hy­väk­syt­tin – San Parksin lä­hei­syy­teen suun­nit­teil­la yk­si­tois­ta pientä ra­ken­nus­ta

Sallan valtuusto hyväksyi maanantaina revontulimatkailun kehittämistä tukevan uuden asemakaavan Sallatunturiin Pan Parksin läheisyyteen. Paikalle on suunnitteilla yksitoista pientä rakennusta, jotka liitettäisiin vesi- ja viemäriverkkoon.

Alue sijaitsee pohjavesialueella, korkealla harjulla, josta on erinomainen näkymä pohjoiseen. Hankkeesta saadun palautteen perusteella korttelialuetta siirrettiin Poropuiston suuntaan, eikä se jatku lampien väliin. Infrastruktuuri on rakennettu kunnan kustannuksella jo 1990-luvulla.