Sai­raa­la­pa­pil­la oli Ro­va­nie­mel­lä liki 1 500 koh­taa­mis­ta viime vuonna – ru­kouk­sia, kes­kus­te­lu­ja, eh­tool­li­sia ja myös trau­mo­jen jäl­ki­puin­tia

Sairaalapappien määrää on vähennetty Suomessa.
Sairaalapappien määrää on vähennetty Suomessa.
Kuva: Jussi Leinonen

Sairaalapapeilla oli viime vuonna valtakunnallisesti yli 56 000 yksilökohtaamista. Kohtaamisista noin 60 prosenttia oli potilaiden kanssa. Lisäksi kohtaamisia oli läheisten tai sairaalan henkilökunnan kanssa.

Rovaniemellä sairaalapapeilla oli liki 1 500 yksilökohtaamista viime vuonna. Yhteensä työhön liittyviä toimituksia tai kohtaamisia oli noin 1 900.

Jumalanpalvelustoiminnoista valta osa oli rukoushetkiä ja saattohartauksia. Osastojen yhteisiä ehtoollisia järjestettiin neljä, yksityisiä ehtoollisia puolestaan 27.

Yksilön kohtaamisissa Rovaniemellä käsiteltiin sairaalapapin kanssa monenlaisia asioita. Yleisin tapaamisen syy käsitteli terveyttä tai sairautta, mutta yleisiä olivat myös keskustelut ihmissuhteista ja uskosta.

Traumaattisen tai vaikean tilanteen jälkihoitotilanteita eli debriefingejä kirjattiin Rovaniemellä kaksitoista.

Tavoite tukea elämän muutostilanteessa

Sairaalasielunhoito on vakaumuksen mukaista eksistentiaalista tukea. Sairaalasielunhoidossa pyritään ihmisen auttamiseen ja tukemiseen elämän muutostilanteissa, vakavassa sairastumisessa ja kuoleman läheisyydessä. Tavoitteena on tukea ihmistä oman elämän syvempään ymmärtämiseen ja merkityksellisyyden löytämiseen.

Sairaalapappi on myös työpaikkapappi. Hän tukee henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa tilanteissa. Sairaalapapit ovat koulutukseltaan teologian maistereita, ja heillä on pappisvihkimys sekä lisäksi sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus. Sairaalapappi työskentelee terveydenhuollon tai sosiaalihuollon yksikössä; sairaalassa, kotisairaalassa, kotisairaanhoidossa, palveluasumisen yksiköissä ja avohoidossa.

Sairaalapapit työskentelevät pääasiassa arkisin, mutta he päivystävät myös viikonloppuisin. Vuosina 2018 ja 2019 sairaalapappien virkoja on vähennetty. Tämän näkyy tilastoissa työtehtävien määrän vähenemisessä.