Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kolumni
Tilaajille

Sain kantaa eteen­päin jou­lu­puk­kiu­den yli­su­ku­pol­vis­ta soihtua – olemme kaikki luo­mas­sa yh­teis­tä tarinaa yli­luon­nol­li­sen eh­ti­väs­tä su­per­san­ka­ris­tam­me

Sain aattona kunnian olla mukana joulun taian rakentamisessa käydessäni ystäväperheessä joulupukkeilemassa. Itse lapsena pukin vierailuja monesti jännittäneenä oli ilo olla kantamassa joulupukkiuden ylisukupolvista soihtua eteenpäin.

Sain pikku hiljaa haalittua itselleni partaa sun muuta punaista nuttua, talkilla valkaisin tukkaa sekä yritin muistella itseäni vavahduttaneiden joulupukkikokemusten elementtejä kaukaa lapsuuden muuttuneista muistoista. Turhaan etsiskelin Internetistä 'mitä joulupukki sanoo', koska varsinaisessa pukkitehtävässä kaikki valmistelu unohtui ja joulun henki ikään kuin puhui kauttani.