kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Säi­ly­vät­kö Ranuan hyvät ter­veys­kes­kus­pal­ve­lut?

Olen käyttänyt Ranuan terveyskeskuspalveluja niin kauvan (n.10v), kun on ollut mahdollista valita vapaasti palvelut. Laskut ovat tietenkin menneet kotikuntaani Rovaniemen kaupungille. Olen maksanut  myös vuosittaisen Ranuan kunnan päättämän TK-maksun.

Syy on ollut se, että asun osan ajastani Pohjaslahden kylässä ja Rovaniemi ei ole saanut palveluja pelaamaan ja jonotusajat ovat pitkiä. Ranuan terveyskeskus on toiminut erittäin hyvin henkilökunta on ollut ammattitaitoista ja jokaiseen vaivaan olen saanut hyvän hoidon. Parasta on ollut mukava ilmapiiri ja hyvä palvelualttius.