Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Saa­ren­kol­mion ja Sil­jo­tien ase­ma­kaa­voil­le vihreää valoa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Saarenkolmion asemakaavan hyväksymistä. Kaavaehdotuksessa alueelle on merkitty 21 uutta omakotitalotonttia, kolme rivitalotonttia sekä yritystontteja.

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi alueeseen liittyviä maankäyttösopimuksia ja kaupunki saa maanomistajilta korvauksena maankäytöstä liki 483 000 euroa.