Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Saa­me­lais­mää­ri­tel­mä jakaa mie­li­pi­tei­tä

Saamelaiskäräjät on arvostellut KHO:n ratkaisuja saamelaisvastaisiksi ja vaatinut niiden purkua. Tätä ovat puoltaneet eräät Lapin yliopiston tutkijat. Käräjien pitäisi olla tyytyväinen KHO:n ratkaisuihin. Kuka tahansa ei enää pääse saamelaiseksi, kuten väitetään. Ratkaisu tarkoittaa sitä, että tarvitaan entistä korkeampi näyttö saamelaisuudesta. Laithan on laadittu sitä varten, että niitä kaikki noudattavat. Tähän on saamelaiskäräjienkin tyydyttävä.

Saamelaispäättäjät rakensivat linjauksensa saamelaiskäräjälain valmistelussa uskossa, että ne koituisivat saamelaisille eduksi. He unohtivat Suomen perustuslain muodostamat rajoitteet toisten omaisuuden siirtämisestä saamelaisille. Tätä keskeistä tekijää ei ole vieläkään ymmärretty.

Suomen saamelaisten historia muuttui lyhyeksi, kun näkökulmaksi valittiin kolmen sukupolven taakse ulottuva saamelaismääritelmä.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita