Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jil­le esi­te­tään vuoden 2021 ta­lous­ar­vios­sa 80 000 euron li­säys­tä hal­lin­non ke­hit­tä­mi­seen

Valtion vuoden 2021 talousarviossa esitetään Saamelaiskäräjille 80 000 euron lisäystä hallinnon kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa toisen lakimiessihteerin palkkaamista Saamelaiskäräjille.

– Dialogi valtion kanssa Saamelaiskäräjien budjetillisesta tilanteesta on edistynyt viime vuosina. Olen tyytyväinen tässä talouden tilanteessa, sillä lisäys hallinnon kehittämiseen mahdollistaisi toisen lakimiessihteerin palkkaamisen, vaikka kaikkia esityksiämme ei ole huomioitu, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso Saamelaiskäräjien tiedotteessa.