Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät haluaa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työlle vuoden li­sä­ai­kaa

Saamelaiskäräjien kokous toivoo, että totuus- ja sovintokomission työlle saataisiin aikaa vuoden 2023 loppuun asti.

Alkuperäisen mandaatin mukaan raportti tulisi luovuttaa marraskuussa 2022. Saamelaiskäräjät päätti asiasta vuoden ensimmäisessä kokouksessa 18. helmikuuta.