Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät ei kannata Tenon lohen ka­las­tuk­sen täys­kiel­toa – "Kielto tar­koit­tai­si täys­kiel­toa myös koko jo­ki­saa­me­lai­sen kult­tuu­rin har­joit­ta­mi­sel­le"

Saamelaiskäräjät ei kannata Norjan esittämää lohikalastuksen täyskieltoa Tenojoella.
Saamelaiskäräjät ei kannata Norjan esittämää lohikalastuksen täyskieltoa Tenojoella.
Kuva: Jussi Leinonen

Saamelaiskäräjät ei kannata Tenojoen lohen kalastuksen täyskieltoa tulevana kalastuskautena. Asiaa esittää Norja lohikantojen tilan heikentymisen vuoksi.

Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä, että kalastusta rajoitetaan kalastuskaudella. Rajoituksia tulisi sen mukaan kohdistaa kalastukseen, jota eivät suojaa perustuslaki ja kansainväliset sopimukset.