Saa­me­lais­asioi­den neu­vot­te­lu­päi­vil­lä pu­hu­taan mat­kai­lus­ta, sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta sekä kult­tuu­ris­ta

Saamelaisasioiden neuvottelupäiviä vietetään Helsingissä. Päivien aikana keskustellaan kulttuuripalveluista, sote- ja maakuntauudistuksesta ja matkailusta.

Kulttuuripalveluissa on esillä keskusten toiminta ja rahoitus. Sote-uudistuksessa esillä ovat saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden vahvempi toteuttaminen sekä saamelaisten vaikutusmahdollisuuksien ja kulttuuri-itsehallinnon parantaminen.