Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Saa­me­lais­ar­kis­tol­le luo­vu­te­taan mer­kit­tä­vä et­no­gra­fi­nen tut­ki­mus­ai­neis­to – "Juha Pen­ti­käi­sen ar­kis­ton laajuus on noin 200 hyl­ly­met­riä"

Emeritusprofessori Juha Pentikäisen etnografista ja uskontotieteellistä tutkimusaineistoa sisältävä arkisto luovutetaan Saamelaisarkistolle torstaina 22. lokakuuta.

Arkiston siirtyminen Saamelaisarkiston omistukseen helpottaa sen tutkimuskäyttöä ja tutkimuslupien saamista. Samalla Pentikäisen arkiston luovutus vahvistaa entisestään Saamelaisarkiston ja Lapin yliopiston yhteistyötä.