Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Saa­me­lais­ar­kis­to ja Lapin yli­opis­to tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään – Juha Pen­ti­käi­sen ar­kis­tot luo­vu­te­taan Saa­me­lais­ar­kis­ton omis­tuk­seen

Inarissa sijaitseva Saamelaisarkisto ja Lapin yliopisto tiivistävät yhteistyötään saamelais- ja alkuperäiskansoihin liittyvässä tutkimuksessa.

Kansallisarkistojen tiedotteen mukaan yhteistyön tuorein esimerkki on emeritusprofessori Juha Pentikäisen arkiston luovuttaminen Saamelaisarkiston omistukseen. Sen uskotaan lisäävän arkistoon kuuluvien ainutlaatuisten aineistojen käyttöä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.