PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Ruotsin ja Suomen välisen vii­den­nen järeän sähkön siir­to­yh­tey­den to­teut­ta­mi­nen lähenee – Ke­min­maan Vii­ta­jär­vel­le tehdään uusi säh­köa­se­ma, jolla on iso mer­ki­tys säh­kön­siir­ros­sa

Kolmas Suomen ja Ruotsin välinen sähkön siirtolinja kulkee tulevaisuudessa Tornionjoen yli Ylitornion Vuennonkosken kohdalta kuten toinen nykyistäkin saman joen yli kulkevista voimajohdoista (kuvassa).
Kolmas Suomen ja Ruotsin välinen sähkön siirtolinja kulkee tulevaisuudessa Tornionjoen yli Ylitornion Vuennonkosken kohdalta kuten toinen nykyistäkin saman joen yli kulkevista voimajohdoista (kuvassa).
Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Suomen ja Ruotsin välille valmistuu viides sähköverkkoyhteys, kun vuonna 2025 uusi siirtolinja valmistuu. Hanke nytkähti eteenpäin viime viikolla, kun työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antoi kantaverkkoyhtiö Fingridille luvan rakentaa Suomen ja Ruotsin välisen 400 kilovoltin voimajohdon. Sen rakentaminen on osa suurta Aurora Line -hanketta.

Fingridin voimajohtoprojektien rakentamispäällikkö Keijo Välimaa sanoo, että nyt saatu lupa koskee Keminmaan Viitajärven ja Ylitornion Vuennonkosken välisen viidenkymmenen kilometrin välistä osuutta.  Tornionjoen rannalla sijaitsevan Vuennonkosken kohdalla johto liittyy Ruotsin puolelle Risuddeniin.