Ro­va­nie­mi-vii­kol­le kut­su­taan nyt mukaan pie­ni­muo­toi­sia, ulkona, etänä ja ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­viä ta­pah­tu­mia

Viime vuonna Rovaniemi-viikon Taiteiden yössä valmistettiin amppeleita. Netta Riponiemi (oik.) ohjasi Hannakaisa Kinnusta ja Salli Ilmasta.
Viime vuonna Rovaniemi-viikon Taiteiden yössä valmistettiin amppeleita. Netta Riponiemi (oik.) ohjasi Hannakaisa Kinnusta ja Salli Ilmasta.
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemi-viikkoa vietetään syyskuussa jo 40. kerran. Kaupunkifestivaali toteutetaan tällä kertaa koronaan liittyviä turvallisuusmääräyksiä ja ohjeistuksia noudattaen.

Rovaniemi-viikon ohjelmaan kutsutaankin nyt mukaan erityisesti pienimuotoisia, ulkona, etänä ja verkossa järjestettäviä tapahtumia. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi etäluennot ja -konsertit, opastetut kierrokset ja yhteiset luontoretket, työpajat ja keskustelutilaisuudet, pienimuotoiset esittävän taiteen tapahtumat tai asuinyhteisön pihajuhlat.

– Tänä vuonna meillä on tilaisuus toteuttaa Rovaniemi-viikko sopivasti toisin. Uusilla tavoilla toteutettuna kotikaupunkimme näyttäytyy varmasti myös sellaisista kulmista, jotka yllättävät myös meidät jo pitkään Rovaniemellä asuneet, toteaa palvelualuepäällikkö Merja Tervo.

Rovaniemeläisten yhteinen kaupunkifestivaali haluaa juhlistaa niitä asioita, jotka tekevät Rovaniemestä hyvän paikan asua ja vierailla, kerrotaan Rovaniemi-viikon tiedotteessa. Viikolla tuodaan esille Rovaniemen vaiheikasta historiaa ja nykypäivää, kaunista luontoa, monimuotoisia palveluja, eläväistä kulttuurielämää sekä keskustan, kaupunginosien ja kylien ominaispiirteitä.

Rovaniemi-viikon ohjelmaan voi hakea mukaan 3. elokuuta mennessä. Kaikki kuntalaiset,  järjestöt, yhdistykset, yhteisöt ja yritykset ovat tervetulleita luomaan tapahtumaviikkoa.

Tausta

Rovaniemi-viikko

Varhaisin maininta Rovaniemestä löytyy 7.9.1453 päivätystä kauppakirjasta 567 vuoden takaa.

Rovaniemi-päivänä tunnettu, alun perin päivän mittainen tapahtuma on laajentunut kokonaiseksi viikoksi.

Rovaniemi-viikon ajankohta määräytyy vuosittain Rovaniemi-päivää 7.9. ympäröivälle viikolle.

Tänä vuonna Rovaniemi-viikkoa vietetään jo 40. kerran.

Viime vuonna Rovaniemi-viikolla järjestettiin

170

tapahtumaa, joihin osallistui yli 40 000 kävijää.

Poikkeuksellinen kevät on viivästyttänyt päätöstä Rovaniemi-viikon järjestämisestä. Syksyä  kohden edetään kuitenkin positiivisin mielin.

– Tämä vuosi saa olla rohkeasti erilainen. Emme pyri massatapahtumiin, vaan pieni on kaunista, sanoo Rovaniemi-viikkoa koordinoiva kulttuurituottaja Roosa Nevala.

Nevalan mukaan viikon aikana huomioidaan etätapahtumilla erityisesti riskiryhmät, joiden suositellaan edelleen välttävän yleisötilaisuuksia. Muutoksia viikon järjestelyihin tehdään tarvittaessa nopeastikin tilanteen niin vaatiessa.

Rovaniemi-viikkoa vietetään 7.–13.9.2020.

Kaksi suunnittelutilaisuutta kesällä

Rovaniemi-viikon ohjelmaan haetaan mukaan Rovaniemen kaupungin uuden tapahtumakalenterin kautta. Painettuun ohjelmaan ehtivät mukaan 3.8. mennessä ilmoitetut tapahtumat.

Tapahtumajärjestäjät huolehtivat itse tilaisuutensa kustannuksista ja varmistavat tapahtumatietojen oikeellisuuden tapahtumakalenterissa määräaikaan mennessä. Rovaniemen kaupunki vastaa tapahtumakokonaisuuden koordinoinnista sekä viestinnästä ja markkinoinnista.

Jokainen Rovaniemi-viikon tapahtumajärjestäjä vastaa myös tapahtumansa turvallisuudesta ja sitoutuu noudattamaan koronapandemiatilanteen vuoksi annettuja, ajankohtaisia valtioneuvoston turvallisuusohjeita tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumien turvallisuus huomioidaan ennakoivalla otteella.

Myös tapahtumien osallistujat sitoutuvat kunnioittamaan muita huolehtimalla käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä.

Yhteiset Rovaniemi-viikon suunnittelutilaisuudet järjestetään videoneuvotteluina perjantaina 26.6. kello 15 ja perjantaina 3.7. kello 15. Etätapaamisissa saa apua Rovaniemi-viikon hakuprosessiin, tutustutaan uuden tapahtumakalenterin käyttöominaisuuksiin, ideoidaan yhdessä uudenlaisia tapahtumia ja keskustellaan erilaisista vaihtoehdoista järjestää verkkotapahtumia. Mukana on Rovaniemi-viikon koordinaattori Roosa Nevala.

Suunnittelutilaisuuksiin tulee ilmoittautua mukaan 24.6. mennessä tämän linkin kautta.