Arvio: Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ro­va­nie­mi tekee uuden kyselyn kou­lu­ruuas­ta etä­ope­tuk­ses­sa ole­vil­le, myös kou­lu­ruo­kaa jo ha­ke­vien vas­tat­ta­va

-
Kuva: Mikko Halvari

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut kartoittaa uudelleen kouluruoan tarvitsijoiden määrän. Kyselyyn on vastattava myös niiden, jotka ovat vastanneet jo aiemmin, ja tällä hetkellä hakevat jo ruokaa.

Koulut tiedottavat oppilaiden huoltajia kyselystä ja siihen vastaamisesta tarkemmin Wilman kautta.

Rovaniemellä kouluruokaa jaetaan edelleen arkipäivisin kouluilta niille etäkoulua käyville, jotka ovat tarpeesta ilmoittaneet. Kouluruokaa ei ole mahdollista saada rahana tai maksusitoumuksena, eikä sitä esimerkiksi kuljeteta oppilaiden koteihin.

Ruokapalvelukeskuksen henkilökunta on mitoitettu siten, että kouluruoka valmistetaan päivittäin. Kyselyyn vastatessa sitoutuu kouluruuan hakemiseen. Vastaukset kyselyyn on annettava tiistaihin 7.4. kello kahdeksaan mennessä. Myöhästyneitä vastauksia ei huomoida.