Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Ro­va­nie­men ta­lous­joh­ta­jan virkaan kuusi li­sä­ha­ki­jaa – edel­li­ses­tä hausta neljä jo so­vel­tu­vuus­ar­vioin­nis­sa

Rovaniemen kaupungin talous- ja rahoitusjohtajan virkaan on tullut kuusi uutta hakemusta.

Ensimmäisellä kierroksella virkaa hakeneista neljä päätettiin lähettää soveltuvuusarviointiin huhtikuun lopussa, mutta samalla virka julistettiin uudelleen hakuun.