Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea maa­ti­lan emäntä

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta hakee isoja sääs­tö­jä: hen­ki­lös­tö ehkä lo­mau­te­taan ja kaksi kap­pe­lia pu­re­taan

Auttin kappeli on purku-uhan alla. Myös Maijasen kappeli saatetaan purkaa.
Auttin kappeli on purku-uhan alla. Myös Maijasen kappeli saatetaan purkaa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Rovaniemen seurakunta voi päätyä purkamaan kaksi kappelia ja lomauttamaan koko henkilöstönsä tasapainottaakseen talouttaan. Lomautuksille etsitään vaihtoehtoa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisessa tuta-menettelyssä, jonka seurakunta käynnistää elokuussa.

Tasapainotustarve johtuu siitä, että vuoteen 2030 saakka yltävien ennusteiden mukaan Rovaniemen seurakunnan verotulokertymä ei tule enää kasvamaan, vaan se jää noin 9 miljoonan euron tasoon. Tämä johtuu vähentyvästä seurakuntalaisten määrästä.

Toinen merkittävä talouden tasapainotusta vaativa tekijä on seurakunnan peruskunnostusta vailla oleva rakennuskanta sekä toteutettavat uusinvestoinnit kuten 4. hautausmaan uusi huoltorakennus ja krematorio.

Kahden viikon lomautukset?

Seurakunnan taloutta pohtineen tasapainotustyöryhmän mukaan seurakunnan tulisi sopeuttaa menojaan vuosittain noin 650 000 eurolla koko 2020-luvun ajan.

Työryhmä ehdottaa keinoiksi muun muassa seurakunnan koko henkilöstön lomautusta kahdeksi viikoksi vuonna 2022. Seurakunnalla on noin 140 työntekijää, ja lomautuksilla saavutettaisiin noin 190 000 euron säästö.

Työryhmä esittää myös henkilöstövähennyksiä viiden henkilötyövuoden verran vuodesta 2023 alkaen.

Lisäksi työryhmä esittää useisiin seurakunnan toimitiloihin kohdistuvia säästöjä. Esityksen mukaan Maijasen ja Auttin kappelit purettaisiin. Perusteena Maijasen kappelin purkamiselle on sen pieni käyttöaste. Auttin kappeli puolestaan vaatisi 1,5–2 miljoonaa euroa maksavan peruskorjauksen.

Seurakunnan tulisi myös luopua useista vuokratiloista tai etsiä niiden tilalle edullisempia vuokratiloja. Esimerkiksi nuorisotyön toimisto halutaan siirtää Ainonkadun vuokratiloista seurakuntakodille.

Veroprosenttiakin korotettava?

Lisäksi työryhmä esittää veroprosentin korotusta 1,30:sta 1,35 prosenttiin. Korotus merkitsisi noin 360 000 euron vuotuista lisätuloa. Rovaniemen seurakunnan veroprosentti on tällä hetkellä Oulun hiippakunnan alhaisin.

Seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli tasapainotustyöryhmän raporttia kokouksessaan tiistaina. Neuvosto päätti, että raporttia käsitellään seuraavaksi henkilöstön kanssa osana tuta-menettelyä.  Sen jälkeen kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle lopullisen ehdotuksen siitä, miten taloutta tasapainotetaan.