Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Ro­va­nie­men Ruo­ka­sen­ka­dun ja Ruo­ka­sen­puis­ton pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyy – läpiajo estyy ke­sä­kuus­sa

Koko kesän kestävät Rovaniemen Ruokasenkadun ja Ruokasenpuiston peruskorjaustyöt ovat käynnistymässä. Työalue käsittää Ruokasenkadun katualueen Valtakadun risteyksestä Rovakadun risteykseen sekä Ruokasenpuistoon.

Urakan yhteydessä uusitaan katujen vanhat rakennekerrokset, asennetaan uusi katuvalaistus sekä asennetaan uudet viemäri- ja vesijohtoputkistot. Ympäristö viimeistellään uusilla päällysteillä, kuten asfaltilla ja graniittikiveyksillä sekä vihertöillä ja uusilla istutuksilla.