Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ro­va­nie­men kult­tuu­ri­ta­lo­jen ylei­sö­mää­rää nos­te­taan – kau­pun­ki tie­dot­taa jat­kos­sa erik­seen vain yli 50 hengen al­tis­tu­mis­ta­pauk­sis­ta

Kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä kokoontui tiistaina keskustelemaan Rovaniemen koronatilanteesta.

Häiriötilanteen johtoryhmä linjasi, että Korundin salin ja Lappia-talon osalta yleisömäärää voidaan nostaa siten, että täyttöaste on 75 prosenttia, eli yleisöpaikoista voidaan täyttää kolme neljäsosaa, Rovaniemen kaupunki tiedottaa.

Maskisuositus sekä muut yleisötapahtuman järjestämistä koskevat hygieniaohjeet pysyvät edelleen voimassa. Ennen ja jälkeen tilaisuuden sekä väliajan aikana tulee huolehtia siitä, ettei synny ruuhkia.

Linjaus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessään esittämään arvioon koronatartuntojen leviämisen kannalta pieniriskisistä tapahtumista. Näitä ovat tilaisuudet, joissa on muun muassa väljästi sijoitetut, numeroidut paikat ja joissa ei laajasti liikuta esityksen aikana.

Häiriötilanteen johtoryhmä totesi, että tämänhetkisen perusvaiheen koronatilanteen perusteella Rovaniemen kulttuuritalojen teatteri- ja konserttiesitysten yleisömäärää voidaan nostaa.

Kaupunki tiedottaa jatkossa vain yli 50 hengen altistumistapauksista

Häiriötilanteen johtoryhmä linjasi lisäksi, että kaupunki tiedottaa jatkossa erikseen vain sellaisista altistumistapauksista, joissa altistuneita henkilöitä on yli 50.

Kaikissa Rovaniemellä todetuissa koronatartuntatapauksissa altistuneita jäljitetään edelleen normaalin käytännön mukaisesti. Altistuneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä, annetaan ohjeet ja mahdolliset karanteenimääräykset.