Koronaseuranta: Ro­va­nie­mel­lä mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa, Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta

Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Ro­va­nie­men kou­luil­la on vaa­li­syk­sy – Nuo­ri­so­val­tuus­ton eh­do­ka­sa­set­te­lu alkaa lo­ka­kuus­sa

Rovaniemen kouluilla on edessä vaalisyksy.

Loppuvuodesta käydään Rovaniemen koululla nuorisovaltuustovaalit. Nykyinen nuorisovaltuusto on laatinut vaaliohjeet, ja myöhemmin tehdään vielä ohje vaalikäyttäytymisestä.

Nuorisovaltuuston jäsenet kiertävät syksyn aikana kaikilla niillä kouluilla, joilla vaali järjestetään. Vaaleissa saavat äänestää tänä vuonna 13–21 vuotta täyttävät Rovaniemellä opiskelevat nuoret.

Vaalien ehdokasasettelu on 5.10.–18.11. Ehdokkaat ja heidän numeronsa tulevat kouluille listalla viimeistään 23. marraskuuta.

Marras–joulukuussa kouluilla järjestetään vaalipaneelit ja mahdollisesti myös ennakkoäänestys.

Vaalipäivä on keskiviikko 9. joulukuuta, ja äänestys tapahtuu kouluilla. Tulos julkistetaan seuraavana päivänä.

Ehdolle voi asettua äänioikeutettu nuori. Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan lomakkeella, joka julkaistaan osoiteessa www.rovaniemi.fi/nuorisovaltuusto.

Vaaleissa on joka koululla yksi ehdokaslista. Nuori, joka ei ole vaalien aikaan kirjoilla missään koulussa, voi asettua ehdokkaaksi edellisessä koulussaan. Ehdokkaat voivat tehdä vaalimainokset koulun seinälle marraskuun viimeisellä viikolla.

Nuorisovaltuustoon valitaan 35 varsinaista jäsentä ja 15 yleisvarajäsentä. Kouluille on määritelty kiintiöt nuorisovaltuustopaikoista. Esimerkiksi isoilla yläkouluilla on 3–4 paikkaa, Redun toimipisteillä 3 ja urheiluopistolla 1.

Mikä?

Nuorisovaltuusto

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä.

Valtuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toimintaan.

Tehtävänä muun muassa vaikuttaa palveluihin siten, että palvelut soveltuvat ja riittävät nuorille sekä kiinnostavat heitä

Toimii asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana nuoria koskettavissa asioissa

Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.

Edistää osaltaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

Järjestää tarvittaessa nuorten kuulemistilaisuuden

Kuulee tarvittaessa asiantuntijoita ja perustaa nuorisohallituksen valmistelemaan

nuorisovaltuuston käsittelyyn tulevia asioita