Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to päätti tä­pä­räs­ti ää­nes­täen kirk­ko­her­ra­va­lin­nan psy­ko­lo­gi­sis­ta tes­teis­tä

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherraksi hakeneille teetetään psykologiset testit, linjasi seurakunnan kirkkoneuvosto. Testattavia otetaan enintään viisi, ja testit hoitaa tuomiokapituli. Seurakunta maksaa ne. Kirkkoneuvosto päätti asiasta äänin 6–5.

Seurakunnan hallintosihteerin virkaan kirkkoneuvosto valitsi tradenomi Päivi Rautajoen. Hakijoita oli kaikkiaan 32.

Nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin seitsemästä hakijasta seurakunnassa pitkään työskennellyt yhteisöpedagogi Juho Rinne.

Keskikaupungin aluekappalaisen virantäyttö päätettiin keskeyttää. Hakijoita oli vain kaksi. Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi sen jälkeen kun uusi kirkkoherra on aloittanut työssään.