uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki perusti 30 uutta va­kans­sia so­te-pal­ve­lui­hin – tar­koi­tus vastata pal­ve­lu­tar­peen kasvuun

Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta hyväksyi 30 uuden viran ja toimen perustamisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Uusilla vakansseilla vastataan palvelutarpeen kasvuun. Niillä tarkoituksena on tukea muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia, ikäihmisten toimintakykyä sekä turvata lakisääteiset terveyspalvelut, hoidon jatkuvuus ja oikea-aikainen hoitoon pääsy.