Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on läh­dös­sä 200 000 eurolla mukaan Koil­lis­väy­län me­ri­kaa­pe­li­hank­kee­seen –tukee kau­pun­gin ta­voi­tet­ta Jää­me­ren käy­tä­vän ra­ken­ta­mi­sek­si

Rovaniemen kaupunki on lähdössä lisäpanotuksilla mukaan Koillisväylän merikaapelihankkeeseen.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää torstaina kokoontuvalle kaupungin konsernijaostolle, että kaupunkikonserni osallistuu merikaapelihankkeen toisen vaiheen kehittämiseen 200 000 eurolla. Kaupunki ja kaupunkikonsernin yhtiöt neuvottelevat myöhemmin tarkemmin sen, miten rahoitusosuudet jaetaan.