Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le sakkoa työ­rau­ha­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta kevään työ­tais­te­lu­jen aikana – myös KT ja kolme muuta kau­pun­kia tuo­mit­tiin

Annetuilla ohjeilla on työtuomioistuimen mukaan luotu osalle työntekijöistä vaikutelma, että lakkoon osallistuminen ei ole mahdollista tai suotavaa.

Rovaniemen kaupungin sakko on suuruudeltaan 2 500 euroa. Lisäksi kaupungit ja KT velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Jukon oikeudenkäyntikulut, noin 11 000 euroa.
Rovaniemen kaupungin sakko on suuruudeltaan 2 500 euroa. Lisäksi kaupungit ja KT velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Jukon oikeudenkäyntikulut, noin 11 000 euroa.
Kuva: Jussi Leinonen

Työtuomioistuin tuomitsi maanantaina Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sekä Rovaniemen, Vantaan, Helsingin ja Kuopion kaupungit maksamaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukolle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta kevään työtaistelujen aikana. KT:n ja kaupunkien toimet ovat heikentäneet laillisen työtaistelun tehoa, mitä on pidettävä työnantajan tosiasiallisena vastatoimenpiteenä laillista työtaistelua vastaan, tuomiossa todetaan.

Työtuomioistuimen mukaan KT on ohjannut kuntia ja kuntayhtymiä edellyttämään, että tietyssä asemassa olevat viranhaltijat eivät osallistu lakkoihin. Tuomioistuin katsoo, että työntekijäpuoli on perustellusti voinut kokea annetut päätökset ja ohjeet lakko-oikeuden käyttämiseen liittyväksi painostukseksi.

Kaupunkien antamilla päätöksillä ja ohjeilla on tuomioistuimen mukaan luotu vaikutelma siitä, että lakkoon osallistuminen ei ole viranhaltijan lakon aikaisten tehtävien vuoksi mahdollista tai että lakkoon osallistuminen ei ainakaan ole suotavaa. Vastuuhenkilöt on esimerkiksi yksilöity nimen ja aseman perusteella tai listaamalla heidän virka-asemansa.

Esimerkiksi Vantaalla ja Helsingissä tehdyissä päätöksissä on todettu, että vastuuhenkilö edustaa työnantajaa työtaistelun aikana, ja osoitettu hänelle nimenomaisesti työtaistelun aikana kuuluvia työtehtäviä. Tuomioistuimen mukaan vastuuhenkilöiksi on saatettu nimetä huomattava määrä sellaisiakin virkamiehiä, jotka käyttävät julkista valtaa vain vähäisessä määrin.

– Työtuomioistuimen päätös on hyvä muistutus siitä, että työtaisteluun osallistuminen on perustuslain suojaama perusoikeus ja tällaisen oikeuden rajoittaminen edes välillisesti on kiellettyä, Jukon neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen sanoo tiedotteessa.

KT määrättiin maksamaan Jukolle hyvityssakkoa 6 000 euroa, kaupungit 2 500–4 000 euroa. Lisäksi KT ja kaupungit velvoitettiin korvaamaan Jukon 11 000 euron oikeudenkäyntikulut.