Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­toa ei sit­ten­kään kes­ki­te­tä Piek­ka­ril­le – tar­vit­ta­va re­mont­ti osoit­tau­tui liian kal­liik­si, tyh­jil­le ti­loil­le haetaan uutta käyt­tö­tar­koi­tus­ta

Opiskeluterveydenhuolto siirtyi Pienteollisuustalosta Rinteenkulmaan hammashoitoloiden keskittämisen tieltä. Nyt suunnitelmat ovat muuttuneet, ja hammashoitoloille etsitäänkin sopivia tiloja muualta.

Vaaranlammen koulun ja Saarenputaan hammashoitolat oli tarkoitus lakkauttaa ja siirtää Pienteollisuustaloon. Asiasta päätettiin viime syksynä. Tilojen remontointi hammashoitoloille sopiviksi osoittautui kuitenkin liian kalliiksi, ja nyt tyhjille tiloille etsitään muita käyttötarkoituksia. Talossa jo toimiva hammashoitola säilyy toistaiseksi paikallaan.
Vaaranlammen koulun ja Saarenputaan hammashoitolat oli tarkoitus lakkauttaa ja siirtää Pienteollisuustaloon. Asiasta päätettiin viime syksynä. Tilojen remontointi hammashoitoloille sopiviksi osoittautui kuitenkin liian kalliiksi, ja nyt tyhjille tiloille etsitään muita käyttötarkoituksia. Talossa jo toimiva hammashoitola säilyy toistaiseksi paikallaan.
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemen opiskeluterveydenhuolto muutti viime viikolla Pienteollisuustalolta Rinteenkulmaan. Uudet tilat sijaitsevat kauppakeskuksen eteläpäädyssä ensimmäisessä kerroksessa, ja vastaanotto uusissa tiloissa alkoi maanantaina.

Opiskeluterveydenhuolto muutti, koska Pienteollisuustaloon oli tarkoitus keskittää Rovaniemen kaupungin hammashoitoloita. Remonttikustannusten suuruus pääsi kuitenkin yllättämään ja nyt kaupunki selvittää tila-asioita uudemman kerran.

Remontti olikin liian kallis

Perusturvalautakunta päätti viime vuonna, että Vaaranlammen koulun ja Saarenputaan hammashoitolat lakkautetaan ja toiminnat siirretään Pienteollisuustalolle. Hammashoitoloita varten rakennukseen suunniteltiin mittavaa remonttia.

Nyt suunnitelmat ovat kuitenkin muuttuneet, eikä hammashoitoloita aiota sittenkään siirtää Pienteollisuustalolle. Asian vahvistaa Rovaniemen sivistyspalveluiden toimialajohtaja Antti Lassila.

– Tilojen kunnostus on osoittautunut huomattavasti ennakoitua kalliimmaksi, mikä olisi puolestaan heijastunut tilan vuokrakustannuksiin. Sen lisäksi uuden sopimuksen vuokra-aika olisi noussut todella pitkäksi, Lassila kertoo.

"Valmistaudumme nyt siihen, ettei hammashoitoloita keskitetä Pienteollisuustaloon."
Antti Lassila, toimialajohtaja
Rovaniemen sivistyspalvelut

Lassila ei pysty vahvistamaan, kuinka suurista kustannuksista on kyse. Varmaa kuitenkin on, että siirrettäville hammashoitoloille etsitään tällä hetkellä uusia tiloja. Myös nykyisten tilojen kunnostusmahdollisuuksia kartoitetaan, sillä ainakin Saarenputaan rakennus on elinkaarensa päässä.

Pienteollisuustalossa jo toimiva hammashoitola säilyy toistaiseksi paikallaan. Itse kiinteistö on osakeyhtiön omistuksessa.

– Valmistaudumme nyt siihen, ettei hammashoitoloita keskitetä Pienteollisuustaloon. Suunnitelmat ovat kuitenkin vielä kesken eikä muutoksia ole vielä hyväksytetty perusturvalautakunnassa, Lassila painottaa.

Herää kysymys, siirrettiinkö opiskelijoiden terveyspalvelut uusiin tiloihin turhaan. Lassilan mukaan opiskeluterveydenhuolto olisi siirretty joka tapauksessa Rinteenkulmaan toiminnan sujuvoittamisen takia.

– Opiskeluterveydenhuolto integroidaan takaisin terveydenhuoltopalveluiden alaisuuteen. Terveyspalveluita taas keskitetään Rinteenkulmaan. Tämä on toiminnallisesti tärkeä siirto ja sujuvoittaa yksiköiden johtamista.

Opiskeluterveydenhuolto olisi siirretty joka tapauksessa Rinteenkulmaan.

Tiloihin suunnitellaan vammaispalveluita

Entisissä opiskeluterveydenhuollon tiloissa järjestetään syyskuusta alkaen väliaikaista koronatestausta lapsiperheille. Pidemmän ajan suunnitelmat tyhjille tiloille ovat kuitenkin vielä kesken.

Lassilan mukaan Pienteollisuustaloon aiotaan siirtää kaupungin sosiaalipalveluita. Alustavien keskusteluiden mukaan kiinteistöön  voitaisiin yhdistää Rovaniemen kaupungin vammaispalveluita.

Sosiaalipalvelukeskuksen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas kertoo, että Rovakadulla sijaitseva vammaisten sosiaalityöntekijöiden työpiste sekä Valtakadulla sijaitsevat erityisryhmien asumispalvelut voitaisiin yhdistää Pienteollisuustaloon.

– Olemme pitkään etsineet mahdollisuuksia yhdistää toimintojamme. Jos Pienteollisuustalo vapautuu hammashoitolavarauksesta, suunnittelu voitaisiin aloittaa ja integraatio toteuttaa nopeallakin aikataululla, Kangas kertoo.

Kiinteistön kohtalo etenee perusturvalautakunnan käsittelyyn 30. syyskuuta. Alustavien suunnitelmien toteuttamisaikataulu on kuitenkin vielä avoin.

– Asiaa viedään eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista, Lassila sanoo.

Opiskeluterveydenhoito toimii nyt Rinteenkulmassa – muuton uskotaan helpottavan nuorten asiointia
Opiskeluterveydenhuolto muutti uusiin tiloihin viime viikolla. Terveydenhoitajat Minna Lohela (vas.) ja Kirsi Metso kantoivat muuttolaatikoita Rinteenkulmaan viime perjantaina.
Opiskeluterveydenhuolto muutti uusiin tiloihin viime viikolla. Terveydenhoitajat Minna Lohela (vas.) ja Kirsi Metso kantoivat muuttolaatikoita Rinteenkulmaan viime perjantaina.
Kuva: Pekka Aho

Opiskeluterveydenhuollon vastaava terveydenhoitaja Anna Mursu uskoo, että muuton myötä palveluissa saadaan aikaan synergiaetuja: yläkerrassa toimii terveysasema ja laboratorio, viereisessä Revontulessa taas nuorten Ohjaamo.

– Asiointi helpottuu, kun palvelut ovat tarjolla lähekkäin. Sijainti kauppakeskuksessa on nuorten kannalta keskeinen ja uskon, että he löytävät paikalle aiempaa helpommin, Mursu toteaa.

Osa terveydenhoitajista tekee jatkossakin pätkän työviikostaan paikanpäällä oppilaitoksissa. Mielenterveyspalveluita tarjoava nuorten mielitiimi jatkaa toimintaansa toistaiseksi Pienteollisuustalossa, mutta Mursun mukaan nyt keskustellaan siitä, voitaisiinko myös mielenterveyspalvelut siirtää Rinteenkulman tiloihin.

Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat toisen asteen sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat. Vuodenvaihteessa ammattikorkeakoulussa opiskelevat siirtyvät yliopisto-opiskelijoiden tavoin YTHS:n piiriin.