Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen ru­noi­li­ja, kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Pentti Har­ju­maa on kuollut

Runoilija, toimittaja ja kirjailija Pentti Harjumaa oli kuollessaan 87-vuotias.
Runoilija, toimittaja ja kirjailija Pentti Harjumaa oli kuollessaan 87-vuotias.
Kuva: Anni Happonen

Rovaniemeläinen toimittaja, kirjailija ja runoilija Pentti Harjumaa on kuollut. Hän oli kuollessaan 87-vuotias.

Harjumaa kuoli 12. tammikuuta. Hän oli syntynyt Ranualla 23.4.1934.