pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ri­kos­juo­nia edel­leen kirja per vuosi: syk­syl­lä 82 vuotta täyt­tä­väl­le Juha Num­mi­sel­le dek­ka­rien kir­joit­ta­mi­nen on elä­män­ta­pa

Tänä syksynä 82 vuotta täyttäneen Juha Nummiset dekkarit ovat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta syntyneet Raumalla.

Juha Numminen on omistanut elokuussa ilmestyneen 30. dekkarinsa Pietarin varjo vaimolleen Riitalle.

– Riitta on ollut minulle suuri apu koko toimittajan ja kirjailijan urani aikana, ja hänellä on suuret ansiot kaikessa mitä olen tehnyt.